top of page

Sakramenty

Chrzest

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

- świadectwo urodzenia dziecka
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców
- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
- dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Chrzestni:

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
- ukończył 16 lat
- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Czas chrztu i potrzebne rzeczy:

Chrzest udzielany jest w czasie uzgodnionym z duszpasterzem.


Czas zgłoszenia to trzy tygodnie przed zamierzonym terminem.

Do chrztu potrzebne będą: świeca chrzcielna i biała szata.

Bierzmowanie

Bierzmowanie wg KKK:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (KKK 1285)

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Sakramentu bierzmowania zostaje udzielony przez ks. Biskupa. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

Dokumenty do bierzmowania:

Kandydaci do bierzmowania przedstawiają zaświadczenie o przyjęciu chrztu świętego w terminie podanym przez księdza opiekuna kandydatów.

Świadek bierzmowania

Świadkiem bierzmowania może być:

  • jedno z rodziców chrzestnych, co podkreśla związek między chrztem i bierzmowaniem

  • praktykujący katolik, sam już bierzmowany, który ukończył 16 rok życia

Bierzmowanie dorosłych

Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania mogą to uczynić razem z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia tego sakramentu w naszym duszpasterstwie. Jeśli przyjęcie bierzmowania z młodzieżą nie jest możliwe to wspomniany sakrament dla dorosłych sprawowany jest w Archikatedrze Łódzkiej.
Bierzmowanie w Archikatedrze odbywa się w każdy II piątek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 1800.

Małżeństwo

Dokumenty i czas załatwiania formalności przedślubnych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do duszpasterza trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Dokumenty:
- metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
- świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
- świadectwo z katechezy z ostatniej klasy
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
- dowód osobisty

Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego, danie na zapowiedzi. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

Następnie kandydaci zgłaszają się na 2 tygodnie przed terminem ślubu w celu spisania aktu ślubu i złożenia podpisów. Przed samym ślubem należy odbyć następną spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to druga spowiedź przedślubna).

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (Imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrania na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

bottom of page